Privacitat de Dades

/
Privacitat de Dades

Als efectes previstos a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es considera informat de que les seves dades de caràcter personal proporcionades omplint el formulari de registre electrònic que apareix en aquesta pàgina, es recolliran en un fitxer del qual és responsable GORGEOUS STYLE, S.L.

En virtut del que disposa l’article 15 i següents, de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en els termes indicats a seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualssevol moment el titular de les dades de caràcter personal, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al domicili de la societat, Caldes de Malavella, carrer Sant Esteve, 9.

El fet de no introduir les dades de caràcter personal que apareixen en el formulari d’inscripció com a obligatoris, pot tenir com a conseqüència que no es pugui atendre la seva sol·licitud.

Li preguem que comuniqui immediatament a GORGEOUS STYLE, S.L, qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal, per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i verídiques. Li preguem que comuniqui immediatament a GORGEOUS STYLE, S.L, qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal, per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i verídiques.

La recollida de les seves dades de caràcter personal es fa amb la finalitat d’oferir serveis i transmetre publicitat d’altres productes i serveis, avisos i ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d’interès de GORGEOUS STYLE, S.L.

En el supòsit de cessió de dades personals a tercers, se l’informarà degudament de la societat que els cedeix, el tercer a qui els cedeix, tipus d’activitat a la que es dedica i finalitat a la que respon la cessió.

Així mateix, l’informem que el nostre servidor enviarà al seu ordinador un fitxer “cookie” que, amb la informació que ens facilitarà sobre l’idioma escollit, i altres opcions de navegació de les pàgines que visiti a través de www.gorgeous-store.com . En qualsevol cas, vostè té la possibilitat de configurar el seu ordinador de tal manera que rebutgi la instal·lació de “cookies”. En qualsevol cas, tens la possibilitat de configurar el teu ordinador de manera que rebutgi la instal·lació de “cookies”.

GORGEOUS STYLE, S.L, es compromet a tractar les seves dades de caràcter personal, de forma absolutament confidencial i a utilitzar-los únicament per a les finalitats indicades.

Li informem que GORGEOUS STYLE, S.L, ha adoptat les mesures exigides de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers exigides pel Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, el Responsable del Fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals i qualsevol altre informació que estigui en el seu poder o sigui accessible per mitjà dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables. A més, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en la seva possessió o sigui accessible a través dels seus sistemes i es requereixi d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables .

El titular de les dades respon en tot cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat i pertinència de les dades personals proporcionades.


AVÍS LEGAL

En compliment de que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’ informa que GORGEOUS STYLE és un domini de l’empresa GORGEOUS STYLE, S.L. amb CIF B-55.153.167, i amb domicili social a Caldes de Malavella, carrer Sant Esteve, 9, telèfon 629 603 540 i correu electrònic gorgeous@gorgeous-store.com.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualssevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment. GORGEOUS STYLE, S.L. autoritza l’ús dels textos i imatges que es presenten en el lloc web exclusivament per publicitar els seus productes i serveis, sempre que aquest ús sigui d’àmbit privat i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de textos i imatges, conservant en tot moment les referències d’ identificació dels mateixos.

Start typing and press Enter to search

Cistella de Compra

No hi ha productes a la cistella.